Botox mot migrän

Injektioner med Botox gör att smärtsignalerna blockeras vilket medför att migrän inte kan utvecklas.

Botox mot migrän

Hur går en botoxbehandling mot migrän till?

Botox är en förebyggande behandling mot migrän. För att få Botox som behandling måste du även ha fått diagnosen kronisk migrän av en neurolog. Kriterierna för kronisk migrän är huvudvärk i 15 dagar i månaden eller mer. Botox används inte vid akut migrän, kronisk spänningshuvudvärk eller vid huvudvärk.

Inför din behandling

Din injektionsbehandlare ger dig råd och rekommendationer kring dina problem. Du får en unik behandlingsplan och bokas in för din första behandling.

Under din behandling

Med en tunn nål injiceras Botox på sju specifika områden på vänster och höger sida av huvudet. Varje område får flera injektioner.

Efter din behandling

I vissa fall kan en liten svullnad eller rodnad synas efter din behandling. Detta försvinner oftast inom två dygn. Undvik att ta på det behandlade området tills svullnaden och rodnaden lagt sig.

Vi bokar alltid in ett uppföljningsmöte efter din behandling för att kontrollera ditt resultat. Behandlingen bör upprepas kontinuerligt men inte oftare än var tredje månad.