Botox mot svettningar

Botox mot svettningar är en effektiv behandling för dig som lider av hyperhidros (överdriven svettning). Överdriven svettning kan exempelvis bero på överaktiva svettkörtlar, övervikt eller biverkningar av mediciner.

Botox mot svettningar

Botox är en effektiv behandling mot svettningar

Här på MyBeauty Clinic i Göteborg får du effektiv behandling mot överdrivna svettningar. Vi injicerar Botox i lokala områden och blockerar på så sätt dina svettkörtlar. Vanligast är behandling mot armsvett och mot överdriven svett i händerna. Effekten sitter kvar i cirka 6 månader, därefter bör du göra en ny behandling.

Hur går behandlingen till?

Först appliceras en stark bedövningssalva ytligt på området som ska behandlas. Efter att salvan har verkat så injiceras botox i det tänkta behandlingsområdet. Behandlingen tar ca 30 minuter och är inte nämnvärt smärtsam.

Pris på botox mot svettningar?

Innan behandling rekommenderas en konsultation hos en injektionsbehandlare. En konsultation är gratis och kan bokas online.

Botox svettbehandling: Två områden 3900:-

Biverkningar och risker med botox mot svettningar

Biverkningar av botulinumtoxin är oftast lokala. I vissa fall uppstår svullnad, rodnad eller blåmärken. I samtliga fall lägger biverkningarna sig efter några dagar. Allergiska reaktioner är ytterst ovanliga.